20/11/2009

Bàn cờ vây

Bộ cờ vây: Bàn cờ bằng gỗ ép dày khoảng 0.8cm, kích thước 44x48cm, quân cờ vây được làm từ bột sỏi (361 quân)
Giá bán cả bàn lẫn quân: 480.000VNĐ

Bộ cờ vây: Bàn cờ bằng gỗ trúc ghép dày 2cm, kích thước 44x48cm, quân cờ vây được làm từ bột sỏi (361 quân)

Giá bán cả bàn lẫn quân: 830.000VNĐ

1 nhận xét: