23/11/2009

B5050

Mô tả: Bàn cờ tướng gỗ trắc 50x55cm khảm xương Long, Ly, Quy, Phượng + Tùng, Trúc, Cúc, Mai ở xung quanh.
Có hai loại bàn gấp và bàn liền.


********************************
Giá bán: 700.000 VNĐ
********************************

2 nhận xét: