18/11/2009

Quân cờ tướng sừng trâu nửa đen, nửa trắng

Quân cờ tướng sừng trâu hai màu (sừng đen và sừng trắng) vì là sừng trắng nên rất đắt, thích hợp chơi ở bàn cờ lớn khổ 50x50 cm (click đúp vào ảnh để xem hình to hơn)
************************
Giá: 1.550.000VND


************************

1 nhận xét: