18/11/2009

Quân cờ tướng sừng đen

Mô tả: Quân cờ tướng sừng trâu 1 màu đen (Hình bên), có các loại như sau:
Quân cờ tướng sừng trâu đường kính 35mm, dày 12mm: Giá 700.000VNĐ
Quân cờ tướng sừng trâu đường kính 27mm, dày 14mm: Giá 450.000VNĐ


1 nhận xét: